Domov arrow Programovanie arrow Zjednodušené AOP a Spring
Zjednodušené AOP a Spring
Spring 3 in Action Book CoverKonečne som sa dostal k dlho očakávanej knihe od Craiga Wallsa - Spring in Action, Third Edition. Tak ako sa tak budem cez ňu prelúskavať, asi tu zanechám niekoľko článočkov, aby som si neskôr vedel pripomenúť, o čom všetkom som čítal, a aj aby z toho môjho čítanie mohli aj iní mať trošku úžitok.

Ako som tak čítal začiatky, hneď sa mi zapáčila možnosť nadeklarovať aspekty v aplikácii použitím Spring AOP konfiguračného namespace-u a trošky XML.

Dole je uvedený konfiguračný xml súbor ukážkovej aplikácie, ktorú si môžete stiahnuť tu (zozipoval som kompletný Eclipse projekt, aj so všetkými nutnými JARmi a podobne. Nikto by nemal mať problém toto rozbehať na pár klikov.)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop" 
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 
 http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
 http://www.springframework.org/schema/aop
 http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.0.xsd">
    
  
 <bean id="bean"
  class="com.perhac.experiments.aop.SimpleBeanImpl" />
 <bean id="another-bean"
  class="com.perhac.experiments.aop.other.AnotherSimpleBeanImpl" />
 	
 <bean id="aspect" 
  class="com.perhac.experiments.aop.PojoAspect" />
 
 <aop:config>
 <aop:aspect ref="aspect">
  <!-- v aspecj vyraze nemozme pouzit &&, lebo sme v XML -->
  <aop:pointcut id="pointcut"
   expression="within(com.perhac.experiments.aop.*)
	  && execution(* *(..))" />
  <aop:before method="actBefore" pointcut-ref="pointcut"/>
  <aop:after method="actAfter" pointcut-ref="pointcut"/>
 </aop:aspect>   
 </aop:config>
  
</beans>
Posledná úprava ( Wednesday, 27 July 2011 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >